03 03
MB „Studio Mitkus“ aktyviai dirba tiek praktiniame, tiek teoriniame lygmenyje, taip siekdama sistemingai kelti darbų kokybę ir išlikti konkurencinga Lietuvos kūrybinėse industrijose. Tikime, kad gautos žinios leidžia kurti efektyvesnius kūrybinius sprendimus. MB „Studio Mitkus“ siekia efektyvumo, todėl nuolatiniai ir sistemingi moksliniai tyrimai leidžia rasti atsakymus, kaip norimą informaciją efektyviausiai pateikti vizualiai.

Mitkus, S., Mitkus, T. Causes of conflicts in a construction industry: a communicational approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 110, 777–786 p., 2014

Mitkus, S., Mitkus, T. Application of constructs in commercial dispute resolution. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania. Section: Enterprise Management. Vilnius: Technika, 2014

Mitkus, T. Komiksai Lietuvoje: nepanaudotas kultūrinis ir edukacinis įrankis. Santalka, Filosofija. Komunikacija - Nr. 21, (1): 21-34 p., 2013

Nedzinskaitė, V. ir kt. Teisės pagrindai. Vadovėlis - Vilnius: Technika, 360 p., 2012

Mitkus, T. Neverbalinė komunikacija: kodavimas ir efektyvus panaudojimas kūrybinėse industrijose. Santalka. Filosofija. Komunikacija - Nr. 20, (2): 159-170 p., 2012

Mitkus, T. Lietuvos kino industrija XXI a.: valstybės remiamas menas ar verslas? Santalka. Filosofija. Komunikacija - Nr. 19, (2): 76-89 p., 2011

Mitkus, T. Propaganda vizualioje medijoje. Filosofija. Sociologija, Nr. 22 (1): 48-56 p., 2011